Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.

Cập nhật những tin tức mới nhất về Forex và thị trường toàn cầu bao gồm các sự kiện vĩ mô quan trọng, tình hình công ty, thay đổi từ ngân hàng Trung ương và nhiều tin tức khác..

Tin tức xoay chuyển thị trường thế giới. Luôn cập nhật với những tin tức thị trường mới nhất, sự kiện cũng nhưng những báo cáo kinh tế chính có ảnh hưởng đến thị trường bạn giao dịch.

Xem thêm

Đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn bằng việc bắt kịp các mức kỹ thuật quan trọng của mỗi thị trường bạn đang giao dịch. Các nhà phân tích của chúng tôi liên tục quan sát các thị trường toàn cầu tìm kiếm các thiết lập giao dịch chính và mức độ phá vỡ.

Xem thêm