Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.

Hội thảo phân tích thị trường

Chúng tôi tổ chức các khóa học giao dịch trực tuyến phù hợp với kinh nghiệm của bạn. Cho dù bạn chưa quen với giao dịch ngoại hối hoặc đã có một số kinh nghiệm thị trường, ACY tin rằng một nền tảng vững chắc là rất quan trọng đối với thành công của một nhà giao dịch.

Chuẩn bị ra mắt

Phân tích thị trường

Tận dụng lợi thế của nhiều nguồn tài liệu đào tạo của chúng tôi. Nếu bạn có tài khoản giao dịch Live, bạn có quyền truy cập vào hơn 15 báo cáo và công cụ thị trường ngoại hối riêng lẻ bao gồm phân tích thị trường hàng ngày và tóm tắt thị trường trực tiếp.

Tìm hiểu thêm

Tin tức Thị trường

Giao dịch thời gian thực với các sự kiện mức độ ảnh hưởng cao báo cáo thị trường từ khắp nơi trên thế giới.

Tìm hiểu thêm

Lịch kinh tế

Sử dụng lịch kinh tế thời gian thực của chúng tôi để theo dõi các sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường. Nắm bắt thông tin chi tiết về các sự kiện và dự báo tài chính toàn cầu. Sử dụng công cụ và dữ liệu tổng hợp giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt mỗi ngày.

Sách điện tử Forex

Nhóm các nhà giao dịch và chuyên gia thị trường của chúng tôi đã sản xuất một loạt sách điện tử giao dịch ngoại hối nhằm giúp cải thiện giao dịch của bạn.

Sách điện tử 'Con đường của Forex'

Học hỏi từ cách suy nghĩ và kinh nghiệm nhiều năm từ những chuyên gia giao dịch từ chúng tôi để học cách thành công từ Ngoại hối.


Tài liệu đào tạo cao cấp

Tận dụng các nguồn đào tạo ngoại hối cao cấp của chúng tôi. Nắm bắt cơ hội và nhận quyền truy cập vào hơn 60 bài viết hướng dẫn cũng như video bao gồm các chủ đề, quan điểm giao dịch nâng cao và chuyên sâu. Bên cạnh đó, khách hàng có thể sử dụng tài liệu Nghiên cứu thị trường, trong đó có lịch sự kiện, tin tức, tóm tắt thị trường, phân tích biểu đồ, tóm tắt thị trường trực tiếp và tình toán giao dịch.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các khóa đào tạo của chúng tôi?

Vui lòng điền đơn dưới đây và một trong những chuyên gia tài chính của chúng tôi sẽ liên lạc bạn trong vòng một ngày làm việc.