Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.
Thị trường Ngoại hối

Thị trường Ngoại hối toàn cầu được công nhận là thị trường tài chính lớn và thanh khoản nhất thế giới với ước tính 5 nghìn tỷ USD được trao đổi hàng ngày.

Với hàng triệu người tham gia và khối lượng giao dịch lớn mỗi ngày, thị trường ngoại hối cung cấp các cơ hội liên tục cho các nhà giao dịch trên toàn cầu.

Với giờ giao dịch kéo dài – thị trường FX mở cửa 24 giờ một ngày và 5 ngày một tuần - qua nhiều trung tâm FX trên khắp thế giới, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh ở các múi giờ khác nhau.

Sử dụng nguồn đáng tin cậy

Với khối lượng lớn các tài liệu trên mạng kể cả video, bạn cần phải cẩn thận và chọn lọc. Đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng hoặc truy cập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy được cấp phép và quy định bởi cơ quan quản lý được công nhận.

Một kỹ năng quan trọng góp phần vào thành công trong giao dịch là học cách quản lý rủi ro. Những yếu tố nội bộ và bên ngoài đều có thể ảnh hưởng đến mức độ rủi ro. Hiểu về những yếu tố này và đưa ra hệ thống quản lý rủi ro nghiêm ngặt chính là yếu tố chủ chốt đối với giao dịch của bạn. Dưới đây là một số rủi ro bạn cần phải nhận thức được:

Một trong những nguyên tắc cơ bản trong quản lý rủi ro ngoại hối là không đầu tư nhiều hơn khả năng bạn có thể mất. Các nhà giao dịch thường cố gắng tận dụng vị thế giao dịch của họ để giao dịch số tiền vượt quá mức thực tế. Điều này có thể gây hại nếu thị trường đi theo hướng bất lợi dẫn đến khả năng cháy tài khoản trong một giao dịch..

Khi tin tức được đưa lên liên quan đến các thông báo kinh tế quan trọng hoặc cập nhật chính trị, các cặp ngoại hối có thể bị ảnh hưởng. Sự truy cập vào tin tức sự kiện hiện tại và tương lai có thể giúp bạn lên kế hoạch để giao dịch trong các sự kiện này. Nó có thể đơn giản là chọn không tham gia, nhưng ít nhất bạn sẽ không ở thế bị động.

Một yếu tố chủ chốt của rủi ro ngoại hối là sự thay đổi lãi suất. Các ngân hàng Trung ương có trách nhiệm điều chỉnh các chỉnh sách kinh tế trong đất nước của họ bao gồm việc thay đổi lãi suất. Biết được khi nào các thay đổi này được ban hành vô cùng quan trọng vì đa số nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới giao dịch Ngoại hối.

Rủi ro biến động miêu tả khối lượng và tốc độ trên thị trường. Tất cả thị trường đều có biến động, nhưng trong một số trường hợp các biến động này có thể là rất lớn và khó lường trước được. Thông thường khi các tin tức quan trọng được đưa ra, chúng ta có thể thấy các biến động lớn. Có sự chuẩn bị cho các sự thay đổi này sẽ giúp cho chiến lược giao dịch của bạn.