Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.
Các chiến lược giao dịch mới 

Tìm Hiểu Cách Giao Dịch Thị Trường Toàn Cầu Bằng Cách Sử Dụng Chiến Lược Giao Dịch & Thoát 5-5-Blue Độc Đáo

Trong quá trình đào tạo video miễn phí này, bạn sẽ học:

Ý tưởng giao dịch trên nhiều khung thời gian

Sử dụng Phân tích cơ bản để ra quyết định tốt hơn

Quy trình đấu giá tạo nên sự sợ hãi và tham lam trên thị trường quốc tế

Ứng dụng một mô hình giá tiêu biểu

Làm sao để giao dịch dựa trên các tin tức và sự kiện

Chiến lược 5-5-Blue và cách thoát lệnh độc đáo

Truy cập ngay
Gặp chuyên gia

Alistair đã làm việc trên các sàn giao dịch của New York, là một tác giả được xuất bản và đam mê giúp bạn trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.

Alistair sẽ giúp bạn khám phá 'DNA giao dịch' của mình, vì vậy bạn có thể tự tin giao dịch thị trường với lợi thế giao dịch trên các khung thời gian và thị trường khác nhau.

Sách điện tử về ngoại hối tặng kèm

Lợi ích của việc giao dịch ngoại hối

Tố chất của một giao dịch viên thành công

Các loại lệnh giao dịch

Chiến thuật sử dụng bởi giao dịch viên ngoại hối

Bảng thuật ngữ trong giao dịch

Quản lý rủi ro trong giao dịch

Truy cập ngay

Những gì người khác đang nói về chương trình:

“Alistair là một người cố vấn tuyệt vời, người có nhiều kinh nghiệm trong thị trường ngoại hối và tài chính. Làm việc với Alistair đã giúp tôi thêm phát triển về phân tích cơ bản và kỹ thuật và hiểu rõ hơn về mô hình nến. Alistair đã dạy tôi rất nhiều, đặc biệt là về quản lý rủi ro, cách kiểm tra, dự báo và tâm lý thị trường và những gì mà những người giao dịch thành đạt đang làm với các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật để sao lưu nó.“

Bạn đã sẵn sàng để học những chiến lược giao dịch mới?

Truy cập ngay tới những video hướng dẫn giao dịch mới nhất