Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.

Làm thế nào để tham gia chương trình giới thiệu:

1. Mở một tài khoản Live với ACY


2. Giới thiệu bạn bè mở một tài khoản trực tiếp với ACY hoặc đăng bài vào các mạng xã hội. Sau khi gửi đơn đăng kí tài khoản, hoặc là bạn (người giới thiệu) hoặc bạn bè của bạn (người được giới thiệu) có thể gửi email đến [email protected], và cung cấp tên của cả hai, số tài khoản và các chi tiết liên lạc.

3. Bạn sẽ nhận được tiền thưởng giới thiệu khi người được giới thiệu giao dịch 5 lô (500k). Tiền thưởng sẽ được thêm trực tiếp vào tài khoản giao dịch của bạn. Tiền thưởng được tính dựa trên lượng tiền nạp đầu tiên bởi người được giới thiệu.


4. Tiền nạp tối thiểu từ người được giới thiệu cần thiết là $2000.


5. Xin lưu ý, nếu người giới thiệu đã nhận được tiền thưởng mở tài khoản, họ không thể nhận được tiền thưởng giới thiệu. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhận thêm tiền thưởng cho mỗi một tài khoản mới được giới thiệu đến ACY.