Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.
Hỗ trợ từ đội ngũ lập trình

Là một Đối tác Nhãn trắng, chúng tôi cung cấp đến bạn công nghệ hàng đầu cũng như thanh khoản tốt nhất. Chúng tôi không tham gia vào giao tiếp trực tiếp với khách hàng của bạn. Điều này đảm bảo các đối tác duy trì toàn quyền quản lý khách hàng của mình – từ mở một tài khoản đến việc theo dõi và cung cấp dịch vụ khách hàng.

Các nhà Quản lý tài khoản của chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn 1 - 1 trong suốt quá trình thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các thiết lập đáp ứng yêu cầu của bạn.

Khi thỏa thuận hợp tác nhãn trắng được đưa ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh bao gồm bán hàng, quảng cáo, đào tạo sử dụng sản phẩm và hướng dẫn giao dịch.

Các đặc điểm của Chương trình Nhãn trắng

Chúng tôi có một gói các máy chủ giao dịch MT4 độc quyền cho đối tác Nhãn trắng.

Chúng tôi cung cấp và hỗ trợ cho bạn tất cả các công nghệ lập trình cũng như giải pháp hoàn chỉnh để phát triển thương hiệu của công ty.

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp phát triển doanh nghiệp bền vững, thành công, bạn có thể cân nhắc chương trình Đối tác Nhãn trắng này như một trong những đòn bẩy.

Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia phân tích thị trường, chúng tôi đem đến cho các nhà giao dịch những tin tức mới nhất, phân tích chuyên sâu và những công cụ giao dịch vượt trội.

Muốn tìm hiểu thêm về chương trình Đối tác Nhãn trắng?

Vui lòng điền đơn dưới đây và bạn sẽ được liên lạc lại trong vòng 1 ngày làm việc bởi một trong những chuyên gia của chúng tôi.