Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.

Ưu điểm của giao dịch thị trường Ngoại hối

Các nhà đầu tư có thể tham gia vào biến động thị trường bất cứ lúc nào bao gồm các múi giờ khác nhau.

Mức chênh lệch của chúng tôi cực kỳ thấp, trung bình khoảng 0,8 pip.

Chúng tôi cung cấp 40 loại tiền tệ bao gồm các cặp tiền chính, chéo và các cặp ngoại hối hiếm.

Với khối lượng giao dịch lớn và tính thanh khoản cao, thị trường FX cung cấp một luồng giao dịch hiệu quả và minh bạch giữa người mua và người bán chỉ trong vài giây và không có báo giá lại.

Thị trường Forex là một thị trường toàn cầu, nơi các xu hướng và chính sách kinh tế, chính trị và quy định có thể ảnh hưởng đến các xu hướng di chuyển của tiền tệ. Với nền tảng giao dịch của chúng tôi, bạn có thể giao dịch tất cả các loại tiền tệ chính trên toàn thế giới.

Các cặp Ngoại hối có sẵn

Các cặp Ngoại hối có sẵn

*Giá cả và chênh lệch dựa trên loại tài khoản zeroECN.

Bắt đầu ngay chỉ trong vài phút

Tại ACY, chúng tôi cho phép giao dịch với tài khoản Demo để làm quen và tăng sự tự tin trong thị trường Ngoại hối.

1 Lô = 100,000 Đơn vị gốc    Vị thế: Mua    Đòn bẩy: 100

Mở cửa

EUR/USD
Bán 1.1267 / Mua 1.1268
Đòn bẩy 100:1
1 Lô = 100,000 Đơn vị gốc

Giá trị mỗi lô:
100,000x1.1268=112,680 USD

Ký quỹ mỗi lô:
112,680÷100=1,126.8 USD


Đóng cửa

Bán 1.1277 / Mua 1.1278

Giá đóng cửa @ $1.1277

Giá trị mỗi lô $112,770

Lời/Lỗ

Lợi nhuận: 112,770-112,680= $90


Đóng cửa

Bán 1.1257 / Mua 1.1258

Giá đóng cửa @ $1.1257

Giá trị mỗi lô $112,570

Lời/Lỗ

Lợi nhuận: 112,680-112,570= $110