Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.

Ưu điểm của giao dịch kim loại quý

Nhu cầu lớn về kim loại quý đồng nghĩa với mức thanh khoản cao liên tục cho các nhà giao dịch.

Đòn bẩy tự điều chỉnh cho phép các nhà giao dịch kiểm soát mức độ rủi ro của chính mình

Khách hàng có thể bắt đầu giao dịch với ít nhất $100 và khối lượng giao dịch tối thiểu thấp từ 0,01 lô.

Khả năng mua hoặc Mua trên đa dạng thị trường.

Các nhà giao dịch có thể yên tâm với một môi trường giao dịch công bằng và an toàn.

Các sản phẩm giao dịch chính

*Giá cả và chênh lệch dựa trên loại tài khoản zeroECN.

Làm thế nào để giao dịch vàng?

Kim loại quý là một trong những sản phẩm giao dịch biến động nhiều nhất trên thị trường quốc tế. Sử dụng nền tảng giao dịch tại ACY, bạn có thể tham gia vào thị trường này và tận dụng các cơ hội giao dịch.

1 lô = 100 Ounces    Lệnh: Mua    Đòn bẩy: 100

Mở

XAU/USD
Mua 1,280.20/ Bán 1,280.40
Đòn bẩy là 100:1
1 lô = 100 Ounces

Giá trị mỗi lô:
100x1,280.40= 128,040 USD

Ký quỹ mỗi lô:
128,040 ÷100=1,280.40 USD


Đóng

Bán 1,281.20 / Mua 1,281.40

Giá đóng cửa @ $1,281.20

Giá trị mỗi lô $128,120

Lời/Lỗ

Lợi nhuận:128,120-128,040= $80


Đóng

Bán 1,279.20 / Mua 1,279.40

Giá đóng cửa @ $1,279.20

Giá trị mỗi lô $127,920

Lời/Lỗ

Lợi nhuận:128,040-127,900= $120