Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.

Cổ phiếu CFD là gì?

Cổ phiếu chứng khoán CFD như S&P500, là thước đo biến động giá của tất cả các cổ phiếu tạo nên Cổ phiếu đó. Khi một trong số 500 cổ phiếu hàng đầu ở Mỹ di chuyển, Cổ phiếu S&P500 cũng đồng thời di chuyển.

Giao dịch Cổ phiếu CFD có nghĩa là bạn đang giao dịch dựa trên hiệu suất của các cổ phiếu hàng đầu tạo nên từng Cổ phiếu tương ứng. Và điều này có nghĩa là bạn có nhiều cơ hội hơn, thêm vào đó bạn còn sở hữu đòn bẩy 100 lần, hoa hồng bằng 0 và độ thanh khoản sâu.

Tại ACY, bạn có quyền tham gia giao dịch vào S&P500, Dow Jones, Nasdaq, Dax, FTSE, Euro Stoxx, Hong Kong 50, Nikkei, China A50 và S&P ASX 200.

Ưu điểm của Giao dịch Cổ phiếu

Chưa bao giờ việc giao dịch lại có thể dễ dàng hơn với quyền tham gia giao dịch các Cổ phiếu chính trên toàn cầu thông qua nền tảng giao dịch MetaTrader 4. ACY cung cấp cho bạn nền tảng giao dịch MT4 trên máy tính để bàn, thiết bị di động và máy tính bảng để bạn có thể thuận tiện giao dịch mọi lúc sử dụng nền tảng thịnh hành nhất trên thế giới

Hầu hết các Cổ phiếu toàn cầu vẫn cho phép giao dịch ngoài giờ thị trường thông thường. Và thực tế là các Cổ phiếu khác nhau hoạt động ở các múi giờ khác nhau có nghĩa là bạn có thể có cơ hội giao dịch gần như 24 giờ một ngày. Bạn có thể giao dịch các Cổ phiếu châu Á trong ngày của họ và tiếp tục với Cổ phiếu châu Âu hoặc Mỹ sau đó hoặc ngược lại, đồng nghĩa với việc nhiều cơ hội hơn khi bạn giao dịch CFDs.s

Giao dịch cố phiếu CFDs được thực hiện trên mức ký quỹ, có nghĩa là bạn chỉ cần có một phần của tổng khối lượng giao dịch để mở lệnh giao dịch Cổ phiếu. Bạn có thể giao dịch hầu hết các Cổ phiếu toàn cầu với đòn bẩy 100 : 1, điều đó có nghĩa là yêu cầu ký quỹ chỉ 1% để kiểm soát lệnh.

Việc bạn có thể giao dịch Cổ phiếu với lệnh mua hay bán khiến chúng trở thành một cơ hội hấp dẫn đối với nhiều nhà giao dịch. Và tại sao không? Điều này có nghĩa là bạn có thể tận dụng biến động giá dù thị trường tăng hay giảm. Theo nghĩa này, bạn có thể sử dụng giao dịch Cổ phiếu như một chiến lược phòng ngừa rủi ro hoặc giao dịch theo xu hướng.

Các Cổ phiếu chính toàn cầu

*Giá cả và chênh lệch dựa trên loại tài khoản zeroECN.

Cách giao dịch Cổ phiếu CFDs?

1 Lot = 1 Contract    Vị thế: Mua    Đòn bẩy: 100

Mở cửa

Dow Jones
(US30USD)
Bán 16,814.1/Đòn 16,817.1
Đòn bẩy là 100:1

Giá trị mỗi lô:
1x16,817.1= 16,817.1 USD

Ký quỹ mỗi lô:
16,817.1÷100=168.171 USD


Đóng cửa

Bán 16,824.1 / Mua 16,827.1

Giá đóng cửa @ $16,824.1

Giá trị mỗi lô $16,824.1

Lời/Lỗ

Lợi nhuận: 16,824.1-16,817.1=$7


Đóng cửa

Bán 16,794.1 / Mua 16,797.1

Giá đóng cửa @ $16,794.1

Giá trị mỗi lô $16,794.1

Lời/Lỗ

Lợi nhuận:16,817.1-16,794.1=$23