Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.

Trước khi bắt đầu với ACY Securities, hãy chắc chắn rằng bạn đã đoc và hiểu về các điều khoản từ chúng tôi:

Những tài liệu này cũng sẽ được gửi đến bạn khi bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi

Theo đạo luật chống rửa tiền trên toàn thế giới, ACY yêu cầu tất cả khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác những bằng chứng liên quan đến danh tính và địa chỉ khi muốn mở một tài khoản giao dịch Live.

Ở bất kì thời điểm nào nếu bạn có khiếu nại và tranh chấp với ACY, vui lòng liên lạc chúng tôi để biết quy trình khiếu nại và hòa giải. ACY Securities Pty Ltd. là một thành viên của Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc (AFCA). Đây là một tổ chức được cấp phép để giải quyết các mâu thuẫn và tranh chấp liên quan đến các dịch vụ Tài chính được cung cấp bởi ACY trong phạm vi của AFSL RG227.

ACY Securities Pty Ltd cam kết về bảo mật dưới sự ràng buộc của Autralian Privacy Principles đính kèm trong Điều khoản bảo mật 1988. Các điều khoản này miêu tả chi tiết cách thức thu giữ, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân đối với những khách hàng sử dụng dịch vụ của ACY. Truy cập Chính sách bảo mật tại đây.

Hiểu về các Rủi ro

Khi bạn giao dịch Ngoại hối và CFDs, bạn cần phải hiểu độ phức tạp cũng như rủi ro cao của nó. Những sản phẩm giao dịch này không phù hợp với tất cả các kiểu Nhà giao dịch. Nó phụ thuộc vào việc bạn có phù hợp với việc giao dịch ký quỹ và CFDs hay không, nếu bạn không thực sự hiểu về rủi ro của những giao dịch này, bạn không nên đầu tư. Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào, bạn nên tìm lời khuyên khách quan và chuyên môn cao. Những điều được liệt kê sau đây chính là rủi ro từ việc giao dịch CFDs. Hướng dẫn chi tiết sản phẩm và mô tả dịch vụ chứa nhiều thông tin về rủi ro hơn, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc nó trước khi mở tài khoản.